Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Aktualności

Czerwiec
Czerwiec
LipiecStyczeń
CzerwiecMarzec
Lipiec
LipiecMarzecLuty
Lipiec
Czerwiec 2017
2017-06-29

Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie zapraszają na kolejną już, siódmą, konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych". Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46.

a

Wiodącym problemem konferencji jest problematyka rolnictwa i rozwoju produkcji rolniczej na obszarach zurbanizowanych.

Komunikat 1

Komunikat 2

Karta zgłoszenia

Wskazówki dla autorów

Program konferencji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies