Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Konferencje 2016

Temat konferencji

Data i miejsce konferencji

Organizator

"Społeczno - gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich"

1-2 lipca 2016 rok
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

 • Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków,
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego – z siedzibą w UR,
 • Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencja Rynku Rolnego- Oddział Terenowy w Krakowie,
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
 • Małopolska Izba Rolnicza,
 • Związek Młodzieży Wiejskiej,
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN,
 • Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies