Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Konferencje 2017

Temat konferencji

Data i miejsce konferencji

Organizator

"Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych"

29-30 czerwca 2017 rok
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

  • Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych,
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków,
  • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego – z siedzibą w UR,
  • Małopolska Izba Rolnicza,
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
  • Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Krakowie
  • Związek Młodzieży Wiejskiej - zw. w małopolsce,
  • Eko-Socjalne Forum Polski,
  • Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies