Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

O Centrum

Centrum zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 8/2012 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 29.02.2012r

Zakres zadań realizowanych przez Centrum obejmuje:

 • ocenę kształtowania polityki gospodarczej, regionalnej, lokalnej i wspólnotowej, służące rozwojowi obszarów wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza drobnych gospodarstw w zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-społecznych i ekonomicznych,
 • analizę i ocenę drobnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem: - dywersyfikacji źródeł dochodów,
  • podejmowania działalności przedsiębiorczości przez właścicieli drobnych gospodarstw,
  • zarządzanie w warunkach gospodarki rynkowej,
  • integrację poziomą i pionową oraz ich unowocześnienia i innowacyjności,
  • marketing produktów rolniczych,
  • doradztwo na rzecz drobnych gospodarstw społeczności wiejskiej i przedsiębiorczości pozarolniczej.
 • rozwój produktów lokalnych i regionalnych,
 • gospodarowanie ziemią rolniczą oraz przemiany agrarne i strukturalne w Regionach o rozdrobnionym rolnictwie,
 • ochronę środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • ekonomikę produkcji i efektywność drobnych gospodarstw rolnych,
 • problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach drobnotowarowych,
 • otoczenie instytucjonalne drobnych gospodarstw rolnych i agrobiznesu,
 • zmiany w agrosystemach i krajobrazie regionów w których dominują drobne gospodarstwa,
 • innowacyjność i informatyzację gospodarstw, produkcji, usług i obrotu rolnego,
 • produkcję leśną oraz rzemieślniczy przerób drewna,
 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jako szanse na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw wiejskich.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies