Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Władze Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych

Dyrektor : prof. dr hab. Janusz Żmija

Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Wiesław Musiał

Członkowie Rady Programowej:
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR,
dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski,
dr inż. Czesław Siekierski,
dr hab. inż. Jacek Kożuch,
mgr Jarosław Bomba,
inż. Ryszard Czaicki,
mgr Marek Kwiatkowski

Sekretariat:
mgr inż. Anna Goławska
tel./fax: 12 662 43 71
e-mail: smallfarms@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies