Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Wydawnictwo

W celu popularyzacji i międzynarodowej wymiany wyników badań naukowych, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, powołało Zeszyty Naukowe Seria: Problemy drobnych gospodarstw rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings. W serii tej są publikowane oryginalne wyniki badań naukowych związane z drobnymi gospodarstwami, z różnych ośrodków naukowych działających w całej Europie, w tym szczególnie na obszarze Unii Europejskiej. Do współpracy zaproszono wybitnych pracowników nauki i praktyki. Kolejne zeszyty stanowią forum dyskusyjne związane z rolą i funkcjonowaniem obszarów wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej.

Rada Naukowa
Janusz Żmija - Przewodniczący, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska)
Cecilia Alexandri, Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Bukareszt (Rumunia)
Peter Bielik, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
Adam Czudec, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Polska)
Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa (Polska)
József Kozari, Uniwersytet Świętego Stefana, Gödöllö (Węgry)
Siergiej Kvasha, Państwowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych, Kijów (Ukraina)
Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (Polska)
Czesław Siekierski, Parlament Europejski, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)
Stanisław Urban, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
Francesco Vanni, Narodowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rzym (Włochy)
Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa (Polska)
Józef Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa (Polska)

Zespół Redakcyjny
Jerzy Cieślik - Redaktor Naukowy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ewa Tyran - Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Jarosław Bomba, Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Kraków
Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Tomasz Wojewodzie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Redaktorzy Tematyczni
Mariusz Dacko (ochrona środowiska rolniczego i zrównoważony rozwój)
Barbara Kiełbasa (doradztwo i integracja gospodarcza)
Edyta Molik (produkcja zwierzęca)
Arkadiusz Niedziółka (przedsiębiorczość i agroturystyka)
Czesław Nowak (europejskie problemy rozwoju wsi)
Robert Witkowicz (produkcja roślinna)
Tomasz Wojewodzie (ekonomika i organizacja rolnictwa)

Redaktor Statystyczny
Karol Kukuła

Redaktorzy Językowi
Michelle Atallah (jęz. ang.), Lidia Klin (jęz. pol.)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Zeszyty naukowe:

2013 zeszyt nr 1
"Problemy drobnych gospodarstw rolnych"

2013 zeszyt nr 2
"Problemy drobnych gospodarstw rolnych"

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies